Registar društava za reviziju

UNIJA AUDIT d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo


ID broj:
4202567370000

Registarski broj licence FMF:
9090046187

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001230


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Džejna Mahović Džabija
tel. 033 873-942
mob: 061 347-696
e-mail: dzejna.mahovic@unija.com


Osobe ovlaštene za zastupanje:

Dino Bojčić, direktor
Džejna Mahović Džabija, izvršni direktor

Miroslav Pikovnik, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Mujan Kasim
Poslovna adresa:  Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 51%

Ime i prezime/naziv: Unija Holding d.o.o.
Poslovna adresa:  Slovenia, 1351 Brezovica, Tržaška cesta 515
Učešće u osnivačkom kapitalu: 49%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Kasim Mujan
Reg.broj licence FMF: 3090998224
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Dino Bojčić
Poslovna adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

Ime i prezime: Miroslav Pikovnik
Poslovna adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

Ime i prezime: Džejna Mahović Džabija
Poslovna adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

 

Članstvo u mreži i nazivi i adrese društava članica i povezanih društava:
Unija Holding d.o.o.  
 www.unija.com
 


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7