Registar društava za reviziju

RE-CONTROLING d.o.o. Zenica


Adresa:
Branislava Nušića br. 7, Zenica


ID broj:
4219010080009

Registarski broj licence FMF:
9040170194

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001260


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Elvira Pidro
tel. 032 833-805
e-mail: info@recontroling.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Indira Viteškić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Elvira Pidro
Poslovna adresa: Branislava Nušića br. 7, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Dijana Ajanović Džananović
Reg.broj licence FMF: 3040214227
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Đenar Terzić
Reg.broj licence FMF: 3042926216
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Indira Viteškić
Poslovna adresa: Branislava Nušića br. 7, Zenica


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7