Registar društava za reviziju

KAFTAN d.o.o. Jajce


Adresa:
Maršala Tita 53, Jajce


ID broj:
Maršala Tita 53, Jajce

Registarski broj licence FMF:
9060852192

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001260


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Faruk Mecavica
tel.:062 348 934
e-mail: fmecavica@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Elma Mecavica, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Faruk Mecavica
Poslovna adresa: Maršala Tita 53, Jajce 
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:    

Ime i prezime: Faruk Mecavica
Reg.broj licence FMF: 3060750191
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Elma Mecavica
Poslovna adresa: Maršala Tita 53, Jajce
 


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7