Registar društava za reviziju

EXPERT d.o.o. Zenica


Adresa:
Bulevar Kulina bana 28b, Zenica


ID broj:
4218354710005

Registarski broj licence FMF:
9040414105

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000310


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Jasminka Lončarić
tel. 032 203-110
e-mail: expert.revizija@bih.net.ba; info@expert-revizija.ba
www.expert-revizija.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Jasminka Lončarić, direktor
Zinka Fetahović, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Zinka Fetahović
Poslovna adresa: Bulevar Kulina bana 28b, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Zinka Fetahović
Reg.broj licence FMF: 3040803227
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Jasminka Lončarić
Reg.broj licence FMF: 3040290235
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Jasminka Lončarić
Poslovna adresa: Bulevar Kulina bana 28b, Zenica
Ime i prezime: Zinka Fetahović
Poslovna adresa: Bulevar Kulina bana 28b, Zenica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7