Registar društava za reviziju

A&A CONSULTING d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Merhemića trg bb, Sarajevo


ID broj:
4202065510002

Registarski broj licence FMF:
9091010190

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001280


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nedim Ibrahimović
mob. 061 139 306
e-mail: nedim@aconsulting.ba
web: www.aconsulting.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Novalija Ibrahimović, direktor
Nedim Ibrahimović, prokurista

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Nedim Ibrahimović
Poslovna adresa: Merhemića trg bb, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Nedim Ibrahimović
Reg.broj licence FMF: 3090192216
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Elvira Konjić
Reg.broj licence FMF: 3090296231
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Novalija Ibrahimović
Poslovna adresa: Merhemića trg bb, Sarajevo
 


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7