Registar društava za reviziju

MAQ PLUS d.o.o. Zenica


Adresa:
Londža bb, PC Roma, Zenica


ID broj:
4218990540004

Registarski broj licence FMF:
9040347206

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001300


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Mehmedović Belma
tel: 032/222-224
e-mail: operativa@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mehmedović Belma, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Durmiš-Bektaš Sabira
Poslovna adresa: Londža bb, PC Roma, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 60%

Ime i prezime/naziv: Mehmedović Belma
Poslovna adresa: Londža bb, PC Roma, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 40%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Durmiš-Bektaš Sabira
Reg.broj licence FMF: 3040514238
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Mehmedović Belma
Reg.broj licence FMF: 3040513230
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mehmedović Belma
Poslovna adresa: Londža bb, PC Roma, Zenica
 


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7