Registar društava za reviziju

PROFIT-A d.o.o. Bosanski Petrovac


Adresa:
Trgovačka 35, Bosanski Petrovac


ID broj:
4263031170007

Registarski broj licence FMF:
9010091214

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001340


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Jasmina Badnjević
tel. 037 316-993
e-mail: jasminaprofit.ba@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Đemila Dervić, direktor
Nevzet Dervić, prokurista

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Đemila Dervić
Poslovna adresa: Trgovačka 35, Bosanski Petrovac
Učešće u osnivačkom kapitalu: 49%

Ime i prezime/naziv: Nevzet Dervić
Poslovna adresa: Trgovačka 35, Bosanski Petrovac
Učešće u osnivačkom kapitalu: 51%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Jasmina Badnjević
Reg.broj licence FMF: 3010469231

Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Nevzet Dervić
Reg.broj licence FMF: 3010157232
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Đemila Dervić
Poslovna adresa: Trgovačka 35, Bosanski Petrovac

Ime i prezime: Nevzet Dervić
Poslovna adresa: Trgovačka 35, Bosanski Petrovac


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7