Registar društava za reviziju

MEDMAN PLUS d.o.o. Čapljina


Adresa:
Gojka Šuška bb, Čapljina


ID broj:
4227908890000

Registarski broj licence FMF:
9071090220

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001380


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Marko Perić
mob. 063 317 587
e-mail: markoperic.rif@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Krešimir Perić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Marko Perić
Poslovna adresa: Gojka Šuška bb, Čapljina
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%

Ime i prezime/naziv: Filip Lončar
Poslovna adresa: Gojka Šuška bb, Čapljina
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Marko Perić
Reg.broj licence FMF: 3070315225
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Filip Lončar
Reg.broj licence FMF: 3080784212
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezimeKrešimir Perić
Poslovna adresaGojka Šuška bb, Čapljina


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7