Registar društava za reviziju

ATC d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Milana Preloga 12, Sarajevo


ID broj:
4203075440009

Registarski broj licence FMF:
9091481227

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001410


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Berna Šljokić
mob. 063 815 420
e-mail: info@atc.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mirela Salković, direktor
 

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Berna Šljokić
Poslovna adresa: Milana Preloga 12, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 51%

Ime i prezime/naziv: Mirela Salković
Poslovna adresa: Milana Preloga 12, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 49%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Berna Šljokić
Reg.broj licence FMF: 3090039235
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mirela Salković
Poslovna adresa: Milana Preloga 12, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7