Registar društava za reviziju

KONTAL d.o.o. Banja Luka


Adresa:
Cara Lazara 9a, Banja Luka


ID broj:
4403404080000

Registarski broj licence FMF:
9120529236

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001420


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Saša Bajić
mob. 066 918 918
e-mail: infokontal@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Bojan Lužija, v.d.direktor
 

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Bojan Lužija
Poslovna adresa: Cara Lazara 9a, Banja Luka
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Sanja Mamić
Reg.broj licence FMF: 3120377233
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Saša Bajić
Reg.broj licence FMF: 3120388230
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Bojan Lužija
Poslovna adresa: Cara Lazara 9a, Banja Luka


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7