Registar društava za reviziju

MAZARS d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Bulevar Meše Selimovića 17A, Sarajevo


ID broj:
4200219850003

Registarski broj licence FMF:
9090952236

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000280


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Emir Gežo
mob. 061 235-599
e-mail: info@mazars.ba
www.mazars.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje: Emir Gežo, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Sanel Paloš
Poslovna adresa:  Bulevar Meše Selimovića 17A, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 40%

Ime i prezime/naziv: Emir Gežo
Poslovna adresa:  Bulevar Meše Selimovića 17A, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 40%

Ime i prezime/naziv: Alma Đedović
Poslovna adresa:  Bulevar Meše Selimovića 17A, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 20%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Emir Gežo
Reg.broj licence FMF: 3090984224
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Alma Đedović
Reg.broj licence FMF: 3090586219
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Emir Gežo
Poslovna adresa: Bulevar Meše Selimovića 17A, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7