Registar društava za reviziju

LeitnerLeitner Revizija d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Hiseta 15, Sarajevo


ID broj:
4201472610007

Registarski broj licence FMF:
9090423105

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000570


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Pavo Djedović
tel. 033 206-181
e-mail: pavo.djedovic@leitnerleitner.com
Ružica Lamešić
e-mail: ruzica.lamesic@leitnerleitner.com
www.leitnerleitner.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ružica Lamešić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Pavo Djedović
Poslovna adresa: Hiseta 15, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Pavo Djedović
Reg.broj licence FMF: 3111155234
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Lamešić Ružica
Reg.broj licence FMF: 3113640217
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Grgo Pinjuh 
Reg.broj licence FMF: 3081090239    
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Ružica Lamešić
Poslovna adresa: Hiseta 15, Sarajevo

Članstvo u mreži i nazivi i adrese društava članica i povezanih društava:

Članstvo u mreži Leitner Leitner International Austria


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7