Registar društava za reviziju

MERFI d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Porodice Ribar 37, Sarajevo


ID broj:
4200967130005

Registarski broj licence FMF:
9090410102

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000440


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Azra Krajšek
tel./fax 033 521-195
mob. 061 172-276
e-mail: info@merfi.ba
www.merfi.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Adnan Mataradžija, direktor
Azra Krajšek, prokurista

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Azra Krajšek
Poslovna adresa: Porodice Ribar 37, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Azra Krajšek
Reg.broj licence FMF: 3090920228
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Adnan Mataradžija
Reg.broj licence FMF: 3090614235
Angažiran kao: Zaposlenik

 Ime i prezime: Damir Kasapović
Reg.broj licence FMF: 3090286224
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Azra Krajšek
Poslovna adresa: Porodice Ribar 37, Sarajevo

Ime i prezime: Adnan Mataradžija
Poslovna adresa: Porodice Ribar 37, Sarajevo

Članstvo u mreži i nazivi i adrese društava članica i povezanih društava:

Russell Bedford International - Status korespodenta u BiH


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7