Registar društava za reviziju

NGO AND BUSINESS AUDIT d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Trg heroja 10, Sarajevo


ID broj:
4200804420006

Registarski broj licence FMF:
9090409104

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000380


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Ismeta Čardaković
tel./fax 033 522-679
mob. 061 145-269
e-mail: ngo@bih.net.ba
www.ngoba.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Šejla Jakupović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Ismeta Čardaković
Poslovna adresa: Trg heroja 10, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Ismeta Čardaković
Reg.broj licence FMF:  3090515226
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Šejla Jakupović
Reg.broj licence FMF: 3090060231
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Šejla Jakupović
Poslovna adresa: Trg heroja 10, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7