Registar društava za reviziju

REV BLEK d.o.o. Grude


Adresa:
Kralja Tomislava 27, Grude


ID broj:
4272109700007

Registarski broj licence FMF:
9080441109

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000590


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Marija Bogut
tel./fax 039 662-486
tel. 039 662-577
mob. 063 326-342
e-mail: bogutmarija@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Neven Bogut, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Marija Bogut
Poslovna adresa: Kralja Tomislava 27, Grude
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Marija Bogut
Reg.broj licence FMF: 3080055167
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Neven Bogut
Poslovna adresa: Kralja Tomislava 27, Grude


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7