Registar društava za reviziju

REVCONT d.o.o. Gradačac


Adresa:
Branilaca grada bb, Gradačac


ID broj:
4209171210004

Registarski broj licence FMF:
9030390109

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000600


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Faruk Omeragić
tel. 035 821-316, 035 821-315
e-mail: revcon@bih.net.ba
www.revcont.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Harun Omeragić, direktor
Faruk Omeragić, osnivač

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Faruk Omeragić
Poslovna adresa: Branilaca grada bb, Gradačac
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Faruk Omeragić
Reg.broj licence FMF: 3030907228
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Bešlaga Moranjkić
Reg.broj licence FMF: 3090977228
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Harun Omeragić
Poslovna adresa: Branilaca grada bb, Gradačac


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7