Registar društava za reviziju

REV HANI d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Branilaca Šipa 17, Sarajevo


ID broj:
4200089200001

Registarski broj licence FMF:
9090368102

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000510


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Izet Halilović
tel/fax: 033 537 141
mob. 061 191-946
e-mail: revhani@hs-hkb.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ilvana Halilović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Izet Halililović
Poslovna adresa: Branilaca Šipa 17, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 75%

Ime i prezime/naziv: Ilvana Halililović
Poslovna adresa: Branilaca Šipa 17, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 25%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Izet Halilović
Reg.broj licence FMF: 3090680228
Angažiran kao: Zaposlenik

            Ime i prezime: Sadika Suljagić
            Reg.broj licence FMF: 3090323225
            Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Ilvana Halilović
Poslovna adresa: Branilaca Šipa 17, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7