Registar društava za reviziju

REVICUS d.o.o. Zenica


Adresa:
Bulevar Kulina bana 30, Zenica


ID broj:
4218459060006

Registarski broj licence FMF:
9040408107

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000240


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Hamdija Mujinović
tel. 032 443-920
fax 032 443-921
mob. 061 468-577
e-mail: revicusbh@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Hamdija Mujinović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Hamdija Mujinović
Poslovna adresa: Bulevar Kulina bana 30, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Hamdija Mujinović
Reg.broj licence FMF: 3040764221
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Stana Lovnički
Reg.broj licence FMF: 3040435236
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Azra Zahirović
Reg.broj licence FMF: 3041230222
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Hamdija Mujinović
Poslovna adresa: Bulevar Kulina bana 30, Zenica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7