Registar društava za reviziju

REVIDENT d.o.o. Grude


Adresa:
Trg Herceg Bosne 4, Grude


ID broj:
4272249620003

Registarski broj licence FMF:
9080319107

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000220


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Božo Vukoja
tel. 039 662-485
fax. 039 661-469
e-mail: bozo.vukoja@tel.net.ba
www.revident.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Branka Vukoja, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Milenko Krunić
Poslovna adresa:
Trg Herceg Bosne 4, Grude
Učešće u osnivačkom kapitalu:
51%

Ime i prezime/naziv: Branka Vukoja
Poslovna adresa:
Trg Herceg Bosne 4, Grude
Učešće u osnivačkom kapitalu:
49%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Božo Vukoja
Reg.broj licence FMF: 3080033107
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Milenko Krunić
Reg.broj licence FMF: 3120017177
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Branka Vukoja
Poslovna adresa: Trg Herceg Bosne 4, Grude


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7