Registar društava za reviziju

REVIS d.o.o. Tuzla


Adresa:
Maršala Tita 34A-D, Tuzla


ID broj:
4209025230001

Registarski broj licence FMF:
9030359104

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000250


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Sabahudin Đulbić
tel. 035 270-094
mob. 061 142-281
e-mail: revis@bih.net.ba
www.revis.com.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Esmira Đulbić, direktor,
Almir Đulbić, prokurista,
Sabahudin Đulbić, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Sabahudin Đulbić
Poslovna adresa: Maršala Tita 34A-D, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 70%

Ime i prezime/naziv: Almir Đulbić
Poslovna adresa: Maršala Tita 34A-D, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 30%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Sabahudin Đulbić
Reg.broj licence FMF: 3030062107
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Almir Đulbić
Reg.broj licence FMF: 3030003184
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Esmira Đulbić
Poslovna adresa:
Maršala Tita 34A-D, Tuzla

Ime i prezime: Almir Đulbić
Poslovna adresa:
Maršala Tita 34A-D, Tuzla

Ime i prezime: Sabahudin Đulbić
Poslovna adresa:
Maršala Tita 34A-D, Tuzla


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7