Registar društava za reviziju

REVIVA d.o.o. Ljubuški


Adresa:
Andrijice Šimića bb, Ljubuški


ID broj:
4272125810009

Registarski broj licence FMF:
9080366108

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000580


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Ivanka Brkić
tel./fax 039 830-060, 039 830-061
039 840-561, 039 840-562
mob. 063 324-224
e-mail: reviva@tel.net.ba
www.reviva.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Darko Brkić, direktor
Ivanka Brkić, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Ivanka Brkić
Poslovna adresa: Andrijice Šimića bb, Ljubuški
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Ivanka Brkić
Reg.broj licence FMF: 3081157228
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Matea Brkić
Reg.broj licence FMF: 3080450236  
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Darko Brkić
Poslovna adresa: Andrijice Šimića bb, Ljubuški
Ime i prezime: Ivanka Brkić
Poslovna adresa: Andrijice Šimića bb, Ljubuški


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7