Registar društava za reviziju

BILANS d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Ljubljanska 16a, Sarajevo


ID broj:
4200249410008

Registarski broj licence FMF:
9090372104

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000110


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Lejla Avdić-Vajzović
tel. 033 218-728
mob. 061 210-224
e-mail: bilans@bih.net.ba
www.bilansrevizija.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Lejla Čaušević, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Lejla Avdić-Vajzović
Poslovna adresa: Ljubljanska 16a, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Lejla Avdić-Vajzović
Reg.broj licence FMF: 3090540224
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Lejla Čaušević
Reg.broj licence FMF: 3091600217
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Altijana Besarović
Reg.broj licence FMF: 3090399225
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Lejla Čaušević
Poslovna adresa: Ljubljanska 16a, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7