Registar društava za reviziju

REVIZIJA DAUTOVIĆ d.o.o. Gračanica


Adresa:
Gračaničkih gazija bb, Gračanica


ID broj:
4209760710009

Registarski broj licence FMF:
9030419106

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000340


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nermin Dautović
tel./fax 035 705-225
mob. 061 109-606
e-mail: revizija.dautovic@bih.net.ba
www.revizijadautovic.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Emir Smajilbašić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Nermin Dautović
Poslovna adresa: Gračaničkih gazija bb, Gračanica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Nermin Dautović
Reg.broj licence FMF: 3030975225
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Emir Smajilbašić
Reg.broj licence FMF: 3030239226
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Emir Smajilbašić
Poslovna adresa: Gračaničkih gazija bb, Gračanica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7