Registar društava za reviziju

REW-EST d.o.o. Cazin


Adresa:
Braće šehida bb, Cazin


ID broj:
4263009160006

Registarski broj licence FMF:
9010327105

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000140


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Esmira Kapić
tel. 037 512-994
037 513-959
e-mail: ester-kt@bih.net.ba
www.revizor.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Said Hodžić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Esmira Kapić
Poslovna adresa: Braće šehida bb, Cazin
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Esmira Kapić
Reg.broj licence FMF: 3010029100
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Said Hodžić, direktor
Poslovna adresa: Braće šehida bb, Cazin


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7