Registar društava za reviziju

BP REVIZOR d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Envera Šehovića 44, Sarajevo


ID broj:
4201178420003

Registarski broj licence FMF:
9090370108

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000030


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
tel. 033 956-020
fax 033 956-050
mob. 061 221-735
kontakt osoba: Velibor Popović
e-mail: velibor@bprevizor.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Damir Memić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Velibor Popović
Poslovna adresa: Envera Šehovića 44, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Velibor Popović
Reg.broj licence FMF: 3090068101
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Nedžad Karačić
Reg.broj licence FMF: 3090013172
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Elvira Konjić
Reg.broj licence FMF: 3090290200
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Damir Memić
Poslovna adresa: Envera Šehovića 44, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7