Registar društava za reviziju

VINCENT d.o.o. Tuzla


Adresa:
Aleja Alije Izetbegovića 34, Tuzla


ID broj:
4209015780003

Registarski broj licence FMF:
9030360102

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000180


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Mehmed Imamović, direktor
tel. 035 270-755
e-mail: mehmed@vincent.ba
www.vincent.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Sabaheta Imamović, osnivač,
Mehmed Imamović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Sabaheta Imamović
Poslovna adresa: Aleja Alije Izetbegovića 34, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Sabaheta Imamović
Reg.broj licence FMF: 3030749224
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Edna Imamović
Reg.broj licence FMF: 3031117231
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Dina Altumbabić
Reg.broj licence FMF: 3030012144
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mehmed Imamović
Poslovna adresa: Aleja Alije Izetbegovića 34, Tuzla


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7