Registar društava za reviziju

REVIZIJA DERVI d.o.o. Jajce


Adresa:
Nikole Šopa 13, Jajce


ID broj:
4236073440007

Registarski broj licence FMF:
9060261105

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000630


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nijaz Dervišić
Tel: 030 654 211
Fax: 030 654 210
Mob: 063 334 413
e-mail: info@revizijadervi.com
www.revizijadervi.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Jasmina Neretljak, direktor
Nijaz Dervišić, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Nijaz Dervišić
Poslovna adresa: Nikole Šopa 13, Jajce
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Jasmina Neretljak
Reg.broj licence FMF: 3091215214
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Edhem Bakšić
Reg.broj licence FMF: 3090160239
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Jasmina Neretljak
Poslovna adresa: Nikole Šopa 13, Jajce

Ime i prezime: Nijaz Dervišić
Poslovna adresa: Nikole Šopa 13, Jajce


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7