Registar društava za reviziju

REVIZIJA FIRCON d.o.o. Mostar


Adresa:
Blajburških žrtava bb, Mostar


ID broj:
4227614800002

Registarski broj licence FMF:
9070433108

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000700


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Dinka Mišić
tel./fax 036 318-360
e-mail: info.revizija@fircon.biz
www.fircon.biz


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Dinka Mišić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Dinka Mišić
Poslovna adresa: : Blajburških žrtava bb, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Dinka Mišić
Reg.broj licence FMF: 3070658228
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Sonja Dujmović
Reg.broj licence FMF: 3070263235
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Željko Bošnjak
Reg.broj licence FMF: 3071132231
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Dinka Mišić
Poslovna adresa: Blajburških žrtava bb, Mostar


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7