Registar društava za reviziju

KONER d.o.o. Žepče


Adresa:
Ulica Prva bb, Žepče


ID broj:
4218562150005

Registarski broj licence FMF:
9040373103

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000720


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nermina Kovačević
Tel. 032 888-250
Mob. 061 785-445
e-mail: koner.doo@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Nedžad Kovačević, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Nermina Kovačević
Poslovna adresa: Ulica Prva bb, Žepče
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Nermina Kovačević
Reg.broj licence FMF: 3040302105
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Muharem Kruško
Reg.broj licence FMF: 3040060166
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Nedžad Kovačević
Poslovna adresa: Ulica Prva bb, Žepče


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7