Registar društava za reviziju

REVISAL d.o.o. Sarajevo


Adresa:
12.Marta broj 14/2, Ilidža, Sarajevo


ID broj:
4201038090003

Registarski broj licence FMF:
9090032112

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000730


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Vezirka Babačić
Tel./fax: 033 638-764
Mob. 061 259-783
e-mail: vezirkab@epn.ba


 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Lidija Šalja, direktor
Vezirka Babačić, prokurista

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Vezirka Babačić
Poslovna adresa: 12.Marta broj 14/2, Ilidža, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Vezirka Babačić
Reg.broj licence FMF: 3090717228
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Lidija Šalja
Poslovna adresa: 12.Marta broj 14/2, Ilidža, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7