Registar društava za reviziju

REVIZIJA K&P d.o.o. Mostar


Adresa:
Akademika Ivana Zovke 12, Mostar


ID broj:
4227678100004

Registarski broj licence FMF:
9070438107

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000740


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Zoran Pinjuh, Zoran Krtalić, Marija Vučić
tel./fax 036 331-993
e-mail: info@revizija-kp.com


 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Marija Vučić, direktor
Zoran Pinjuh, izvršni direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Zoran Krtalić
Poslovna adresa: Akademika Ivana Zovke 12, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50 %

Ime i prezime/naziv: Zoran Pinjuh
Poslovna adresa: Akademika Ivana Zovke 12, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50 %

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Zoran Pinjuh
Reg.broj licence FMF: 3070646223
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Zoran Krtalić
Reg.broj licence FMF: 3070645225
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Marija Vučić
Poslovna adresa: Akademika Ivana Zovke 12, Mostar

Ime i prezime: Zoran Pinjuh
Poslovna adresa: Akademika Ivana Zovke 12, Mostar


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7