Registar društava za reviziju

CHRONOS d.o.o. Zenica


Adresa:
Branilaca Bosne 2A, Zenica


ID broj:
4218384970001

Registarski broj licence FMF:
9040014129

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000750


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Sanela Agačević
Tel. 032 442-750, 202-580
Fax. 032 442-751
e-mail: info@chronos.ba
web: www.chronos.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Azra Ahmić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Sanela Agačević
Poslovna adresa: Branilaca Bosne 2A, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Sanela Agačević
Reg.broj licence FMF: 3040680237
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Azra Ahmić
Poslovna adresa: Branilaca Bosne 2A, Zenica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7