Registar društava za reviziju

EX PROFESSO d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Dr.Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža, Sarajevo


ID broj:
4201022760009

Registarski broj licence FMF:
9090412108

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000760


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Hajrudin Hadžifejzović
Mob. 061 183-754
e-mail: hajrudin.hadzifejzovic@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mirza Trnka, direktor     
Hajrudin Hadžifejzović, prokurista
Mersida Hadžifejzović, prokurista

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Hajrudin Hadžifejzović
Poslovna adresa: Dr.Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Hajrudin Hadžifejzović
Reg.broj licence FMF: 3090922224
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Namik Salihović
Reg.broj licence FMF: 3090945225
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Samir Bajrović
Reg.broj licence FMF: 3090807235
Angažiran kao: Saradnik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mirza Trnka
Poslovna adresa: Dr.Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža, Sarajevo

Ime i prezime: Hajrudin Hadžifejzović
Poslovna adresa: Dr.Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža, Sarajevo

Ime i prezime: Mersida Hadžifejzović
Poslovna adresa: Dr.Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7