Registar društava za reviziju

REMES d.o.o. Bihać


Adresa:
Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać


ID broj:
4263483740005

Registarski broj licence FMF:
9010338102

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000790


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osobe: Ljiljana Mehić,
Davor Bates
Tel: 037 222-690
E.mail: re-mes@hotmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Davor Bates, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Ljiljana Mehić
Poslovna adresa: Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Ljiljana Mehić
Reg.broj licence FMF: 3011128224
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Davor Bates
Reg.broj licence FMF:  3010042236
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Esmira Kapić
Reg.broj licence FMF: 3010765224
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Davor Bates
Poslovna adresa: Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7