Registar društava za reviziju

LSC d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Derviša Numića 2, Sarajevo


ID broj:
4201798990004

Registarski broj licence FMF:
9090026122

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000810


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osobe: Sada Lalić,
Dino Lalić
Mob: 063/ 894-974, 359-819
E-mail: sada.lalic@gmail.com
dino.lalic.lsc@gmail.com


 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Dino Lalić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Sada Lalić
Poslovna adresa: Derviša Numića 2, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Sada Lalić
Reg.broj licence FMF: 3090027164
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Dino Lalić
Poslovna adresa: Derviša Numića 2, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7