Registar društava za reviziju

REVIZIJSKA KUĆA d.o.o. Bihać


Adresa:
Skendera Kulenovića 17, Bihać


ID broj:
4263396770003

Registarski broj licence FMF:
9010425107

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000890


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Ibrahim Đug
Tel.: 037 223-563
Fax: 037 220-847
E-mail: omer.djug@gmail.com


 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ibrahim Đug, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Omer Đug
Poslovna adresa: Skendera Kulenovića 17, Bihać
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Omer Đug
Reg.broj licence FMF: 3010132102
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Ibrahim Đug
Poslovna adresa: Skendera Kulenovića 17, Bihać


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7