Registar društava za reviziju

DELOITTE d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo


ID broj:
4200047380000

Registarski broj licence FMF:
9090395105

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000100


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Sabina Begić-Fukelj
tel. 033 277-560, 033 277-562, 033 213-146
e-mail: sbegicfukelj@deloittece.com
www.deloitte.com/ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Softić Sabina, direktor
Yuri Sidorovich, prokurist
Johnny Jozef Hubert Ploem, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Sabina Softić
Poslovna adresa: Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu:  51%

Ime i prezime/naziv: DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED
Poslovna adresa: Lampoussas, CYPRUS,  1 P.C. 1095 Nicosia
Učešće u osnivačkom kapitalu: 25%

Ime i prezime/naziv: DELOITTE d.o.o. za usluge revizije Zagreb
Poslovna adresa: Radnička cesta br.80, Zagreb, Hrvatska,
Učešće u osnivačkom kapitalu: 24%

 

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Sabina Softić
Reg.broj licence FMF: 3091222228
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Adnan Bahtanović
Reg.broj licence FMF: 3091136238
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Belma Istenić
Reg.broj licence FMF: 3091311229
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Adna Valjevac
Reg.broj licence FMF: 3090077169
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Azra Bećirbašić
Reg.broj licence FMF: 3091274229
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Softić Sabina
Poslovna adresa: Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo

Ime i prezime: Yuri Sidorovich, prokurist

Ime i prezime: Johnny Jozef Hubert Ploem, prokurist

Članstvo u mreži i nazivi i adrese društava članica i povezanih društava:

DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED, Lampoussas,
CYPRUS, 1 P.C. 1095 Nicosia,

DELOITTE d.o.o. za usluge revizije Zagreb, Radnička cesta 80,
Zagreb, Hrvatska


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7