Registar društava za reviziju

ME-AD d.o.o. Sanski Most


Adresa:
Bulevar VII Korpusa bb


ID broj:
4263517070004

Registarski broj licence FMF:
9010014133

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000870


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Fatima Puškar,
Meliha Kazić
Tel.: 037 681-250
Mob. 061 786-910
061 871-798
E-mail: meaddoo_sanskimost@yahoo.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Fatima Puškar, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Meliha Kazić
Poslovna adresa: Bulevar VII Korpusa bb, Sanski Most
Učešće u osnivačkom kapitalu: 60%

Ime i prezime/naziv: Fatima Puškar
Poslovna adresa: Bulevar VII Korpusa bb, Sanski Most
Učešće u osnivačkom kapitalu: 40%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Meliha Kazić
Reg.broj licence FMF: 3010018160
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Fatima Puškar
Poslovna adresa: Bulevar VII Korpusa bb, Sanski Most


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7