Registar društava za reviziju

IVANJ d.o.o. Čapljina


Adresa:
Ante Starčevića bb


ID broj:
4227319120008

Registarski broj licence FMF:
3070282102

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000920


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Iva Ivanković
Tel.: 036 808-410
E-mail: ivanj@tel.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Slavica Perić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Iva Ivanković
Poslovna adresa: Ante Starčevića bb, Čapljina
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Iva Ivanković
Reg.broj licence FMF: 3070282102
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Slavica Perić
Poslovna adresa: Ante Starčevića bb, Čapljina


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7