Registar društava za reviziju

BAKER TILLY RE OPINION d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Bulevar Meše Selimovića 81a, Sarajevo


ID broj:
4200960550009

Registarski broj licence FMF:
9090351108

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000080


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Aldijana Gabela
tel. 033 525 226
e-mail: info@bakertillyreopinion.ba
aldijana.gabela@bakertilyreopinion.ba
www.bakertilly.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Jasmina Oručević, direktor

Aldijana Gabela, izvršni direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Aldijana Gabela
Poslovna adresa: Bulevar Meše Selimovića 81a, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 51%

Ime i prezime/naziv: Jasmina Oručević
Poslovna adresa: Bulevar Meše Selimovića 81a, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 49%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Nihad Fejzić
Reg.broj licence FMF: 3090740220
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Aldijana Gabela
Reg.broj licence FMF: 3091177224
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Jasmina Oručević
Poslovna adresa: Bulevar Meše Selimovića 81a, Sarajevo

Ime i prezime: Aldijana Gabela
Poslovna adresa: Bulevar Meše Selimovića 81a, Sarajevo

Članstvo u mreži i nazivi i adrese društava članica i povezanih društava:

Članica Baker Tilly International mreže
Global office - sjedište: 25 Farringdon Street, London EC4A 4AB, UK


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7