Registar društava za reviziju

BDO d.o.o. Banja Luka


Adresa:
Ive Andrića 15, Banja Luka


ID broj:
4400878260000

Registarski broj licence FMF:
9120035135

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000940


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Tibor Florjan
Tel. 051 225-010
E-mail: tibor.florjan@bdo.ba
www.bdo.ba
www.bdo.co.rs/sr-latn-cs/lokacije/banja-luka


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Milovan Popović, direktor
Mirko Ilić, zamjenik direktora
Tibor Florjan, zamjenik direktora

 

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Tibor Florjan
Poslovna adresa: Ive Andrića 15, Banja Luka
Učešće u osnivačkom kapitalu: 1%


Ime i prezime/naziv: Mirko Ilić
Poslovna adresa: Ive Andrića 15, Banja Luka
Učešće u osnivačkom kapitalu: 1%


Ime i prezime/naziv: Milovan Popović
Poslovna adresa: Ive Andrića 15, Banja Luka
Učešće u osnivačkom kapitalu: 1%

Ime i prezime/naziv: Društvo za reviziju „BDO“ d.o.o. Beograd
Poslovna adresa: ul. Knez Mihajlova br.10, Beograd, Srbija
Učešće u osnivačkom kapitalu:  97%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Florjan Tibor
Reg.broj licence FMF: 3121629228
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Drobnjak Goran
Reg.broj licence FMF: 3120029230
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Milovan Popović
Poslovna adresa: ul. Knez Mihajlova br.10, Beograd
 


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7