Registar društava za reviziju

ČALUK REVIZIJA d.o.o. Donji Vakuf


Adresa:
770. Slavne lahke brigade, lamela b-3/2, Donji Vakuf


ID broj:
4236466170001

Registarski broj licence FMF:
9060003135

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000070


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Mirsad Čaluk
Tel. 030 201-043
E-mail: calukrevizija@hotmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Almira Čaluk, direktor


Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Mirsad Čaluk
Poslovna adresa: 770. Slavne lahke brigade, lamela b-3/2, Donji Vakuf
Učešće u osnivačkom kapitalu:  100%


Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Mirsad Čaluk
Reg.broj licence FMF: 3060041187
Angažiran kao: Zaposlenik


Članovi uprave:

Ime i prezime: Almira Čaluk
Poslovna adresa: 770. Slavne lahke brigade, lamela b-3/2, Donji Vakuf
 


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7