Registar ovlaštenih revizora

Udovčić Edin


Matični broj registra RKFBiH:
200001010


Licenca:
reg.br. 3090018106
19.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o.
Sarajevo, ul.Branilaca Sarajeva br.20,
Sarajevo


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7