Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Brkić Ivanka


Matični broj registra RKFBiH:
200001090


Licenca:
reg.br. 3081157228
05.09.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
REVIVA d.o.o. Ljubuški, ul. Andrijice
Šimića bb, Ljubuški


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7