Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Omeragić Faruk


Matični broj registra RKFBiH:
200001120


Licenca:
reg.br. 3030907228
28.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVCONT" d.o.o. Gradačac
ul. Branilaca grada bb, Gradačac


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7