Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Mujan Kasim


Matični broj registra RKFBiH:
200001170


Licenca:
reg. br. 3090998224
01.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
Firma i adresa revizorskog društva:
UNIJA AUDIT d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7