Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Fejzić Nihad


Matični broj registra RKFBiH:
200000120


Licenca:
reg.br. 3090740220
09.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"BAKER TILLY RE OPINION" d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića 81a, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7