Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Ivanković Draženka


Matični broj registra RKFBiH:
200001220


Licenca:
reg.br. 3071305233
29.12.2023
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"FINACO-R" d.o.o. Mostar,
Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mostar


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7