Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Hrnjić Ahmo


Matični broj registra RKFBiH:
200001250


Licenca:
reg.br. 3030815223
01.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"INTERCOD" d.o.o. Kladanj, Jaz br. 9A, Kladanj


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7