Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Hasović Zijad


Matični broj registra RKFBiH:
200001260


Licenca:
reg.br. 3093758211
05.09.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7